Surah Pendek Mudah Dihafal Dalam Rumi Dan Maksud

Dalam artikel kali ini kami akan kongsikan surah surah pendek, surah surah pendek yang mudah dihafal dan surah surah pendek rumi untuk panduan anda dalam solat.

Tips lain: Contoh Soalan Akad Nikah Yang Selalu Di Tanya Tok Kadi

Surah Surah Pendek

Beberapa surah surah pendek yang sesuai digunakan dalam sholat adalah seperti Surah Al Ikhlas, Surah Al Falaq, Surah An Nas, Surah Al Kafirun, Surah Al Kawtsar, Surah Al Asr, Surah An Nasr, Surah Al Fil, Surah Al Maun, Surah Al Inshirah.

Surah Al Ikhlas

Berikut adalah surah Al-Ikhas:

al ikhlas

Berikut adalah surah Al Ikhlas rumi dan maksud Surah Al Ikhlas:

Qul   huwalla_hu   a hhadd
Katakanlah (wahai Muhammad): “Tuhanku ialah (Allah) Yang Maha Esa.

Alla_huss   ssomadd

Allah Yang menjadi tumpuan sekelian makhluk untuk memohon sebarang hajat,

Lam   yalid   walam   yu_ladd

Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan, 

Walam   yakullahu  kufuwan   a hhadd
Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa denganNya”.

Surah Al Falaq

Berikut adalah surah Al-Falaq:

al falaq

Berikut adalah surah Al Falaq rumi dan maksud Surah Al Falaq:

Qul   a’u_dzu   birobbil   falaqq
Katakanlah (wahai Muhammad) :”Aku berlindung kepada
(Allah) Tuhan yang menciptakan sekelian makhluk,


Minsh_  sharrima_   kholaqq

Dari bencana makhluk2 yang Ia ciptakan,

Waminsh_   sharrigha_   siqin   idza_   waqobb
Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk,

Waminsh_   sharrin_   naffa_tsa_ti   fil   ‘uqodd
Dan dari kejahatan makhluk2 yang menghembus2
pada simpulan2 (dan ikatan2)

Waminsh_   sharri hha_   sidin   idza_   hhasadd
Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila
ia melakukan dengkinya

Surah An Nas

Berikut adalah surah An-Nas:

an nas

Berikut adalah surah An Nas rumi dan maksud Surah An Nas:

Qul   a’u_dzu   birobbin_   na_si
Katakanlah (wahai Muhammad) :
“Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekelian manusia,

Malikin_   na_si

Yang menguasai sekelian manusia,

Ila_hin_   na_s,

Tuhan yang berhak disembah oleh sekelian manusia,

Minsh_   sharril   waswa_sil   khon_na_s,
Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam,

Alladzi_   yuwaswisu   fi_   ssudu_rin_   na_s,
Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia 

Minal   jin_nati   wan_na_s.
(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia”.

Surah Al Kafirun

Berikut adalah surah Al-Kafirun:

al kafirun

Berikut adalah surah Al Kafirun rumi dan maksud surah Al Kafirun:

Qul   ya_ayyuhal   ka_firu_n
Katakanlah (wahai Muhammad) :”Hai orang2 kafir!,

La_   a’budu   ma_   ta’budu_n

Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,

Wala_   ant_tum   ‘a_bidu_na   ma_a’bud

Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah

Wala_   ana’a_   bidum_ma_   abadtum

Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat

Wala_   ant_tum   ‘a_bidu_na   ma_a’bud

Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat

Lakum   di_nukum   waliyadi_n
Bagi kamu ugama kamu, bagiku ugamaku”.

Surah Al Kawtsar

Berikut adalah surah Al-Kawtsar:

al kawtsar

Berikut adalah surah Al Kawtsar rumi dan maksud surah Al Kawtsar:

In_na_   a’ttoyna_kal   kawtsar,
Sesungguhnya Kami telah kurniakan kepada mu (wahai Muhammad)
kebaikan yang banyak ( di dunia dan akhirat)

Fa ssolli   lirobbika   wanhhar,
Oleh itu, kerjakanlah sembahyang demi Tuhanmu semata2 dan 
sembelihlah korban (sebagai syukur)

In_na   sha_ni aka   huwal   abtar
Sesungguhnya, orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus
(dari mendapat sebarang perkara yang diingininya)

Surah Al Asr

Berikut adalah surah Al-Asr atau surah Al ‘Asr:

al asr

Berikut adalah surah Al Asr rumi dan maksud surah Al Asr:

Wal   ‘assri
Demi masa, 

In_nal   ins_sa_na   lafi_   khusr,
Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian,

Illal   ladzi_na   a_manu_   wa’amiluss   sso_li hha_ti
Kecuali orang2 yang beriman dan beramal soleh,

Watawa_ ssow   bil   hhaqqi   watawa_   ssow   biss ssobr
Dan mereka pula berpesan2 dengan kebenaran, 
serta berpesan2 dengan sabar.

Surah An Nassr

Berikut adalah Surah An-Nassr:

an nassr

Berikut adalah Surah An Nassr rumi dan maksud surah An Nassr:

Idza_ja_a   nassrulla_hi   walfathh,
Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan
(semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai Negeri Makkah),

Waro aytan_na_   sayad   khulu_na   fi_   di_nilla_hi   afwa_ja_ ,Dan engkau lihat manusia masuk ugama Allah beramai2,

Fasabbihh   bihhamdi   robbika   wastaghfirh,
Maka, ucaplah tasbih dengan memuji Tuhanmu, 
dan mintalah ampun kepadanya

In_nahu   ka_na   taw_wa_ba_
Sesungguhnya, Ia amat menerima taubat

Surah Al Fil

Berikut adalah surah Al-Fil:

al fil

Berikut adalah surah Al Fil rumi dan maksud surah Al Fil:

Alam   tarokayfa   fa’ala   robbuka   bi ass hha_bil   fi_l,
Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan 
kepada angkatan tentera (yang dipimpin oleh pembawa) gajah, 
(yang hendak meruntuhkan Kaabah)

Alam   yaj’al   kaydahum   fi_   tadhli_l,Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka 
dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka,

Wa arsala   ‘alayhim   toyran   aba_bi_l,
Dan Ia telah menghantarkan pada mereka 
(rombongan) burung berpasuk2an

Tarmi_himb_   bi hhija_  rotim_   mins_sijji_l,
Yang melontar mereka dengan batu2 dari 
sejenis tanah yang dibakar keras

Faja’alahum   ka’assfim_   makku_l.
Lalu Ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti 
daun2 kayu yang dimakan ulat.

Surah Al Maun

Berikut adalah surah Al-Maun:

al maun

Berikut adalah surah Al Maun rumi dan maksud surah Al Maun:

Aro aytal   ladzi_   yukadz dzibu   biddi_n,
Tahukah engkau akan orang yang mendustakan ugama (meliputi hari pembalasan),

Fadza_likal   ladzi_   yadu’ ‘ul   yati_m,
Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim,

Wala_   ya hhudh dhu   ‘ala_   to’a_mil   miski_n,
Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan 
yang berhak diterima oleh orang miskin 

Fawaylul lil   mu ssolli_n,
(Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan 
orang2 yang mendustakan ugama), 
maka kecelakaan besar bagi orang2 ahli sembahyang

Alladzi_nahum   ‘an   ssola_tihim   sa_hu_n,
(Iaitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya,

Alladzi_nahum   yuro_u_n,
(Juga bagi) orang2 yang berkeadaan riak 
(bangga diri dalam ibadat dan bawaannya)

Wayamna’u_   nal   ma_’u_n.
Dan orang2 yang tidak memberi sedikit pertolongan 
(kepada orang yang berhak mendapatnya)

Surah Al Inshirah

Berikut adalah surah Al-Inshirah, surah Al Inshirah rumi dan maksud surah Al Inshirah:

al inshirah

Sumber: Info @ Emma Md Nor